Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2012 r. poz. 596

Data ogłoszenia: 2012-05-29

Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2012-03-30
 • Data wejścia w życie aktu: 2013-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1994 r. Nr 119 poz. 567 Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
  • Dz.U. 1995 r. Nr 154 poz. 792 Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
  • Dz.U. 1997 r. Nr 32 poz. 189 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich.
  • Dz.U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 146 poz. 1546 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • Dz.U. 2007 r. Nr 65 poz. 437 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
  • Dz.U. 2009 r. Nr 84 poz. 711 USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (art. 5)
  • Dz.U. 2010 r. Nr 11 poz. 66 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej
  • Dz.U. 2010 r. Nr 34 poz. 189 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
  • Dz.U. 2011 r. Nr 74 poz. 397 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2012 r. poz. 361 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień