Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

 • Data aktu prawnego: 1995-11-30
 • Data wejścia w życie aktu: 1996-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 19
 • M.P. 2023 r. poz. 1207 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu
 • M.P. 2023 r. poz. 1113 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r.
 • M.P. 2022 r. poz. 1100 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu
 • M.P. 2022 r. poz. 985 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r.
 • M.P. 2021 r. poz. 1070 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu
 • M.P. 2021 r. poz. 943 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r.
 • M.P. 2020 r. poz. 1014 -  Obwieszczenie Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu
 • M.P. 2020 r. poz. 943 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r.
 • M.P. 2019 r. poz. 1109 -  Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu
 • M.P. 2019 r. poz. 1010 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 1158 -  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu
 • M.P. 2018 r. poz. 989 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 r.
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1154 -  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych
 • M.P. 2014 r. poz. 1118 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1011 -  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych
 • M.P. 2014 r. poz. 931 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 r.
 • M.P. 2011 r. Nr 105 poz. 1062 -  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
 • Dz.U. 2009 r. Nr 43 poz. 345 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji uprawnień do premii gwarancyjnej w związku z remontem lokalu mieszkalnego
 • Dz.U. 1996 r. Nr 27 poz. 121 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1996 r. w sprawie warunków objęcia pomocą państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych zaciągniętych do dnia 31 marca 1996 r.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień