Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dz.U. 2024 r. poz. 338

Data ogłoszenia: 2024-03-08

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 • Data aktu prawnego: 2011-02-04
 • Data wejścia w życie aktu: 2011-04-04

  z wyjątkiem:
  1) art. 6, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.;
  2) art. 50–53 i 70–73, które weszły w życie z dniem 1 października 2011 r.;
  3) art. 62 i 63, które weszły w życie z dniem 3 marca 2011 r.;
  4) art. 64 ust. 2, który wszedł w życie z dniem 5 kwietnia 2012 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 10
 • M.P. 2024 r. poz. 506 -  Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2121 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Dz.U. 2021 r. poz. 560 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1205 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna
 • Dz.U. 2020 r. poz. 652 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Dz.U. 2019 r. poz. 72 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
 • Dz.U. 2014 r. poz. 925 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
 • Dz.U. 2014 r. poz. 193 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 173 poz. 1035 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Dz.U. 2011 r. Nr 69 poz. 368 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna
 • Brak niezrealizowanych upoważnień