Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2022 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Usługi zaufania oraz identyfikacja elektroniczna.

Dz.U. 2021 r. poz. 1797

Data ogłoszenia: 2021-10-01

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

 • Data aktu prawnego: 2016-09-05
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-10-07

  z wyjątkiem art. 22 oraz art. 24–26, które weszły w życie z dniem 29 września 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 6
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1710 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wysokości kwot odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2207 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zakresu danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w celu dokonania oceny korporacyjnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej lub podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w tym systemie
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2009 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 13 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1766 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1632 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie krajowej infrastruktury zaufania
 • Brak niezrealizowanych upoważnień