Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Sąd Najwyższy.

Dz.U. 2024 r. poz. 622

Data ogłoszenia: 2024-04-23

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym

 • Data aktu prawnego: 2017-12-08
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-04-03
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 16
 • Dz.U. 2024 r. poz. 806 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. – Regulamin Sądu Najwyższego
 • Dz.U. 2024 r. poz. 782 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania sędziom Sądu Najwyższego stale zamieszkałym poza Warszawą oraz wysokości i warunków wypłacania im zwrotu poniesionych kosztów przejazdu oraz dodatku za rozłąkę
 • M.P. 2023 r. poz. 1112 -  Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr 127.4.2023 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
 • M.P. 2023 r. poz. 865 -  Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr 127.3.2023 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
 • M.P. 2023 r. poz. 512 -  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2023 r. nr 1131.18.2023 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1490 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie sposobu wyboru, składu, struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań Rady Ławniczej Sądu Najwyższego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1489 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. – Regulamin Sądu Najwyższego
 • M.P. 2022 r. poz. 924 -  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2022 r. nr 1130.81.2022 w sprawie wyznaczenia sędziów Sądu Najwyższego do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1193 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowych Sądu Najwyższego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 830 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania sędziom Sądu Najwyższego stale zamieszkałym poza Warszawą oraz wysokości i warunków wypłacania im zwrotu poniesionych kosztów przejazdu oraz dodatku za rozłąkę
 • Dz.U. 2018 r. poz. 831 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018
 • Dz.U. 2018 r. poz. 660 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. – Regulamin Sądu Najwyższego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 659 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 658 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 653 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sposobu wyboru, składu, struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań Rady Ławniczej Sądu Najwyższego
 • M.P. 2018 r. poz. 319 -  Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego oraz sposobu jego udostępniania
 • Brak niezrealizowanych upoważnień