Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Prawo przedsiębiorców.

Dz.U. 2023 r. poz. 221

Data ogłoszenia: 2023-02-02

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

 • Data aktu prawnego: 2018-03-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-04-30

  z wyjątkiem art. 24 ust. 6, który wszedł w życie z dniem 1 lutego 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 2029 - (art. 24) Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1414 - (art. 1 pkt 4) Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Dz.U. 2023 r. poz. 803 - (art. 14) Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych
  • Dz.U. 2023 r. poz. 641 - (art. 20) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 221
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1570 - (art. 9) Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 974 - (art. 134) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
  • Dz.U. 2022 r. poz. 24 - (art. 52) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2105 - (art. 22) Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 162
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1086 - (art. 65) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
  • Dz.U. 2020 r. poz. 424 - (art. 61) Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 - (art. 61) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 1292
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2212 - (art. 33) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1633 - (art. 5) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1629 - (art. 123) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1479 - (art. 15) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2018 r. poz. 646

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień