Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dz.U. 2023 r. poz. 742

Data ogłoszenia: 2023-04-20

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 • Data aktu prawnego: 2018-07-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-10-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 5, art. 116 ust. 7, art. 265–274 i art. 401, które weszły w życie z dniem 31 sierpnia 2018 r.,
  2) art. 68 ust. 3, art. 98–103, art. 403, art. 406–415, art. 418–422 i art. 460 ust. 8 pkt 2, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.,
  3) art. 86–95, art. 198–216 i art. 263, które weszły w życie z dniem 1 października 2019 r.,
  4) art. 122, art. 243 i art. 248 pkt 2, które weszły w życie z dniem 1 października 2020 r.,
  5) art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 i ust. 5–9, które weszły w życie z dniem 1 października 2022 r.,
  6) art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.,
  7) art. 53 ust. 9, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2024 r. poz. 227 - (art. 2) Ustawa z dnia 26 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2024 r. poz. 124 - (art. 2) Ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2023 r. poz. 2005 - (art. 12) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1872 - (art. 8) Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1672 - (art. 13) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1234 - (art. 49) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1088 - (art. 9) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 742
  • Dz.U. 2023 r. poz. 212 - (art. 1) Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2306 - (art. 3) Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2185 - (art. 42) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1459 - (art. 58) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1117 - (art. 1) Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1079 - (art. 124) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1010 - (art. 1) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2022 r. poz. 807 - (art. 16) Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 682 - (art. 2) Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2022 r. poz. 655 - (art. 768) Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
  • Dz.U. 2022 r. poz. 583 - (art. 93) Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 574
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2232 - (art. 1) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2141 - (art. 1) Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1630 - (art. 1) Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2021 r. poz. 619 - (art. 5) Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 478
  • Dz.U. 2021 r. poz. 159 - (art. 18) Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1086 - (art. 68) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
  • Dz.U. 2020 r. poz. 875 - (art. 37) Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2020 r. poz. 695 - (art. 63) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2020 r. poz. 374 - (art. 29) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 85
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2070 - (art. 11) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2020 - (art. 84) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1818 - (art. 75) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1655 - (art. 34) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 823 - (art. 19) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 162) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 577 - (art. 11) Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 534 - (art. 96) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz
  • Dz.U. 2019 r. poz. 447 - (art. 40) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 276 - (art. 1) Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2245 - (art. 46) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2024 - (art. 13) Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1668
  Liczba aktów wykonawczych: 171
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1005 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia
 • Dz.U. 2023 r. poz. 780 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany nazw Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu
 • M.P. 2023 r. poz. 534 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie maksymalnej wysokości kredytu na studia medyczne
 • Dz.U. 2023 r. poz. 368 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2801 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2570 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2532 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2202 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1655 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1628 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1396 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1271 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1236 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1208 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki studiów dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1014 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 700 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
 • Dz.U. 2022 r. poz. 665 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie kredytów na studia medyczne
 • Dz.U. 2022 r. poz. 661 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 638 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych
 • M.P. 2022 r. poz. 612 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości kredytu na studia medyczne
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 29
 • art. 81 pkt 11

  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

  11) tytuły zawodowe równorzędne tytułom licencjata i inżyniera oraz tytułom magistra i magistra inżyniera

  - mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, właściwego przebiegu kształcenia, doboru efektów uczenia się i sposobów ich weryfikacji z zachowaniem spójności procesu ich uzyskiwania, racjonalnej organizacji kształcenia umożliwiającej najbardziej skuteczne uzyskanie efektów uczenia się szczególnie istotnych z punktu widzenia przygotowania zawodowego absolwentów, prawidłowości i rzetelności dokumentowania przebiegu studiów, adekwatności wysokości opłat do kosztów, potrzebę poświadczenia statusu studenta, a także tradycyjne nazewnictwo w zakresie tytułów zawodowych i szczególne znaczenie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 81 pkt 12

  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

  12) wysokość i sposób pobierania opłat za uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, za wydanie indeksu i legitymacji studenckiej oraz za wydanie duplikatów tych dokumentów, a także za wydanie odpisów w językach obcych dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu lub duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu

  - mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, właściwego przebiegu kształcenia, doboru efektów uczenia się i sposobów ich weryfikacji z zachowaniem spójności procesu ich uzyskiwania, racjonalnej organizacji kształcenia umożliwiającej najbardziej skuteczne uzyskanie efektów uczenia się szczególnie istotnych z punktu widzenia przygotowania zawodowego absolwentów, prawidłowości i rzetelności dokumentowania przebiegu studiów, adekwatności wysokości opłat do kosztów, potrzebę poświadczenia statusu studenta, a także tradycyjne nazewnictwo w zakresie tytułów zawodowych i szczególne znaczenie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 81 pkt 13

  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

  13) wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji 

  - mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, właściwego przebiegu kształcenia, doboru efektów uczenia się i sposobów ich weryfikacji z zachowaniem spójności procesu ich uzyskiwania, racjonalnej organizacji kształcenia umożliwiającej najbardziej skuteczne uzyskanie efektów uczenia się szczególnie istotnych z punktu widzenia przygotowania zawodowego absolwentów, prawidłowości i rzetelności dokumentowania przebiegu studiów, adekwatności wysokości opłat do kosztów, potrzebę poświadczenia statusu studenta, a także tradycyjne nazewnictwo w zakresie tytułów zawodowych i szczególne znaczenie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 81 pkt 14

  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

  14) niezbędne elementy dyplomu ukończenia studiów w postaci cyfrowej i dyplomu wspólnego w postaci cyfrowej

  - mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, właściwego przebiegu kształcenia, doboru efektów uczenia się i sposobów ich weryfikacji z zachowaniem spójności procesu ich uzyskiwania, racjonalnej organizacji kształcenia umożliwiającej najbardziej skuteczne uzyskanie efektów uczenia się szczególnie istotnych z punktu widzenia przygotowania zawodowego absolwentów, prawidłowości i rzetelności dokumentowania przebiegu studiów, adekwatności wysokości opłat do kosztów, potrzebę poświadczenia statusu studenta, a także tradycyjne nazewnictwo w zakresie tytułów zawodowych i szczególne znaczenie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 181 ust.1 pkt 1

  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

  1) niezbędne elementy dyplomu doktorskiego w postaci elektronicznej i papierowej

  – mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności informacji zawartych w dyplomach, potrzebę poświadczenia

  statusu doktoranta oraz zapewnienia adekwatności wysokości opłat do kosztów, a także szczególne znaczenie doku-

  mentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 181 ust.1 pkt 2

  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

  2) niezbędne elementy dyplomu habilitacyjnego w postaci elektronicznej i papierowej

  – mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności informacji zawartych w dyplomach, potrzebę poświadczenia

  statusu doktoranta oraz zapewnienia adekwatności wysokości opłat do kosztów, a także szczególne znaczenie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 181 ust.1 pkt 3

  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

  3) sposób sporządzania duplikatów dyplomów w postaci papierowej i odpisów tych dyplomów w postaci papierowej

  – mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności informacji zawartych w dyplomach, potrzebę poświadczenia

  statusu doktoranta oraz zapewnienia adekwatności wysokości opłat do kosztów, a także szczególne znaczenie doku-

  mentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 181 ust.1 pkt 4

  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

  4) sposób sporządzania kolejnych egzemplarzy dyplomów w językach obcych w postaci elektronicznej

  – mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności informacji zawartych w dyplomach, potrzebę poświadczenia

  statusu doktoranta oraz zapewnienia adekwatności wysokości opłat do kosztów, a także szczególne znaczenie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 181 ust.1 pkt 5

  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

  5) sposób dokonywania sprostowań w dyplomach i zmian danych osobowych, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności i aktualności informacji zawartych w dyplomie doktorskim i dyplomie habilitacyjnym

  – mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności informacji zawartych w dyplomach, potrzebę poświadczenia

  statusu doktoranta oraz zapewnienia adekwatności wysokości opłat do kosztów, a także szczególne znaczenie doku-

  mentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 181 ust.1 pkt 6

  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

  6) wzór legitymacji doktoranta i sposób potwierdzania jej ważności, mając na uwadze potrzebę poświadczenia statusu doktoranta

  – mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności informacji zawartych w dyplomach, potrzebę poświadczenia

  statusu doktoranta oraz zapewnienia adekwatności wysokości opłat do kosztów, a także szczególne znaczenie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

   

   

   

   

  [Szczegóły]