Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1 ) szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 98a ust. 3

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 622Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(art. 105 ust.3 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Infrastruktury
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2022-12-06
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót