Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych

placówek artystycznych oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków

Podstawa prawnaDz.U. 2022 r. poz. 2230Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(art. 20n ust.10 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2014-01-18
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót