Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej, o której mowa w art. 75a

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 1400Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(art. 75b pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Edukacji i Nauki
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2022-05-27
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót