Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, minimalne roczne poziomy zbierania

zużytego sprzętu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w poszczególnych latach do końca 2020 r.

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 573Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(art. 20 ust.4)
Organ zobligowany
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2018-01-01
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót