Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów

publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób obliczania kosztów:

4) innych niż określone w pkt 1, związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy lub do portu lotniczego albo

morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 769Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(art. 339 ust.1 pkt 4)
Organ zobligowanyMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2018-08-13
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót