Godlo
Rządowe Centrum Legislacji
Uwaga! Informujemy, że w dniach 14-17 grudnia 2018 roku portal ppiop.rcl.gov.pl będzie niedostępny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
21Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.1 pkt 4)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, obejmujące:
4) sposób prezentacji ich stanu
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
22Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.1 pkt 3)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, obejmujące:
3) sposób interpretacji wyników badań elementów fizykochemicznych i ilościowych
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
23Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.1 pkt 2)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, obejmujące:
2) definicje klasyfikacji stanu ilościowego wód podziemnych oraz ich stanu chemicznego
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
24Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80zc ust.1 pkt 1)
2019-07-11
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) czynności starosty w sprawach związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
25Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80zc ust.1 pkt 7d)
2019-07-11
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
 7) wysokość opłaty za wydanie:
 d) znaku legalizacyjnego
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
26Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80zc ust.1 pkt 7c tiret 3)
2019-07-11
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
 7) wysokość opłaty za wydanie:
 c) profesjonalnych tablic rejestracyjnych, w tym:
 - profesjonalnej tablicy motorowerowej
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
27Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80zc ust.1 pkt 7c tiret 2)
2019-07-11
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
 7) wysokość opłaty za wydanie:
 c) profesjonalnych tablic rejestracyjnych, w tym:
 - profesjonalnej tablicy motocyklowej
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
28Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80zc ust.1 pkt 7c tiret 1)
2019-07-11
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
 7) wysokość opłaty za wydanie:
 c) profesjonalnych tablic rejestracyjnych, w tym:
kompletu profesjonalnych tablic samochodowych
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
29Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80zc ust.1 pkt 7b)
2019-07-11
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
 7) wysokość opłaty za wydanie:
b) blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
30Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80zc ust.1 pkt 7a)
2019-07-11
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
 7) wysokość opłaty za wydanie:
a) decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
31Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80zc ust.1 pkt 6)
2019-07-11
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
6) warunki i sposób dystrybucji blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
32Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80zc ust.1 pkt 5)
2019-07-11
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
5) wzór i opis profesjonalnych tablic rejestracyjnych, warunki techniczne, jakie muszą spełniać te tablice, oraz zakres i sposób ich badania
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
33Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80zc ust.1 pkt 3)
2019-07-11
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
 3) wzór i opis blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
34Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80zc ust.1 pkt 4)
2019-07-11
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
 4) zakres wypełniania blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego przez starostę i podmiot uprawniony
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
35Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80zc ust.1 pkt 2b)
2019-07-11
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
 2) wzór:
 b) decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
36Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80zc ust.1 pkt 2c)
2019-07-11
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
 2) wzór:
 
 c) oświadczeń, o których mowa w art. 80t ust. 3 pkt 3
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
37Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80zc ust.1 pkt 2a)
2019-07-11
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
 2) wzór:
a) wniosku o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
38Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80zc ust.1 pkt 2e)
2019-07-11
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
 2) wzór:
e) dokumentu zwrotu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
39Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80zc ust.1 pkt 2d)
2019-07-11
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
 2) wzór:
d) wniosku o wydanie dodatkowych albo nowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub nowych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
40Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 51 ust.4 pkt 1)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób sporządzania profilu wody w kąpielisku
Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe