Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób i tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 8

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 395Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej
(art. 37a ust.15 pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Sportu i Turystyki
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2012-10-16
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót