Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
TreśćMinister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i tryb wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony
Podstawa prawnaDz.U. 2005 r. Nr 145 poz. 1221Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(art. 30 ust.4)
Organ zobligowanyMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rodzaj aktu wykonawczego
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2013-03-09
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót