Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne

Podstawa prawnaDz.U. 2005 r. Nr 145 poz. 1221Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(art. 33a ust.4 pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Zdrowia
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2014-01-02
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót