Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8421Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 445 ust.15 pkt 4)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozpo

rządzenia:

4) sposób obliczania czasu podróży służbowej oraz sposób obliczania należności za przeniesienia i podróże służbowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8422Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 446 ust.6)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz terminy i tryb wypłacania gratyfikacji urlopowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8423Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 447 ust.3)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki i tryb wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8424Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 455 ust.4)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość, tryb, terminy i sposób wypłacania należności, o których mowa w ust. 2, oraz jednostki wojskowej właściwe w sprawie wypłacania tych należności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8425Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 467)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania uprawnień do za-

siłków pogrzebowych, o których mowa w art. 463 i art. 465, a także warunki i tryb pokrywania kosztów pogrzebu żołnierza zawodowego z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, dokumenty wymagane przy wypłacie zasiłku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8426Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 468 ust.10 pkt 1)
2024-03-29

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb przyznawania i wypłacania należności, o których mowa w ust. 3 i 4

– z uwzględnieniem przypadków, w których następuje wyznaczenie, a w których skierowanie żołnierza do pełnie-

nia służby wojskowej poza granicami państwa, jak również konieczności zapewnienia sprawności postępowania

i walut, w których należności będą wypłacane, oraz z uwzględnieniem charakteru i warunków pełnienia służby

poza granicami państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Minister Obrony Narodowej
 
Zamknięte - zrealizowane
 
8427Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 468 ust.10 pkt 2)
2024-03-29

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) mnożniki stawek dodatku bazowego zagranicznego przyjmowanego dla celów obliczenia należności dla

członków służby zagranicznej wykonujących zadania poza granicami państwa stosowane przy obliczaniu

wysokości należności, o której mowa w ust. 3 pkt 1

– z uwzględnieniem przypadków, w których następuje wyznaczenie, a w których skierowanie żołnierza do pełnie-

nia służby wojskowej poza granicami państwa, jak również konieczności zapewnienia sprawności postępowania

i walut, w których należności będą wypłacane, oraz z uwzględnieniem charakteru i warunków pełnienia służby

poza granicami państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8428Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 468 ust.10 pkt 3)
2024-03-29

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) mnożniki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego przyjmowane dla celów obliczenia

wysokości należności, o której mowa w ust. 4

– z uwzględnieniem przypadków, w których następuje wyznaczenie, a w których skierowanie żołnierza do pełnie-

nia służby wojskowej poza granicami państwa, jak również konieczności zapewnienia sprawności postępowania

i walut, w których należności będą wypłacane, oraz z uwzględnieniem charakteru i warunków pełnienia służby

poza granicami państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8429Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 468 ust.10 pkt 4)
2024-03-29

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób i tryb oraz zakres zwiększania mnożników, o których mowa w pkt 2 i 3

– z uwzględnieniem przypadków, w których następuje wyznaczenie, a w których skierowanie żołnierza do pełnie-

nia służby wojskowej poza granicami państwa, jak również konieczności zapewnienia sprawności postępowania

i walut, w których należności będą wypłacane, oraz z uwzględnieniem charakteru i warunków pełnienia służby

poza granicami państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8430Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 468 ust.10 pkt 5)
2024-03-29

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) wysokość jednorazowego zasiłku adaptacyjnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 2

– z uwzględnieniem przypadków, w których następuje wyznaczenie, a w których skierowanie żołnierza do pełnie-

nia służby wojskowej poza granicami państwa, jak również konieczności zapewnienia sprawności postępowania

i walut, w których należności będą wypłacane, oraz z uwzględnieniem charakteru i warunków pełnienia służby

poza granicami państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8431Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 468 ust.10 pkt 6)
2024-03-29

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

6) wysokość oraz sposób i tryb przyznawania i wypłacania dodatku wojennego, o którym mowa w ust. 5

– z uwzględnieniem przypadków, w których następuje wyznaczenie, a w których skierowanie żołnierza do pełnie-

nia służby wojskowej poza granicami państwa, jak również konieczności zapewnienia sprawności postępowania

i walut, w których należności będą wypłacane, oraz z uwzględnieniem charakteru i warunków pełnienia służby

poza granicami państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8432Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 468 ust.10 pkt 7)
2024-03-29

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

7) rodzaje, wysokość oraz tryb przyznawania i wypłacania innych należności pieniężnych, o których mowa w ust. 6

– z uwzględnieniem przypadków, w których następuje wyznaczenie, a w których skierowanie żołnierza do pełnie-

nia służby wojskowej poza granicami państwa, jak również konieczności zapewnienia sprawności postępowania

i walut, w których należności będą wypłacane, oraz z uwzględnieniem charakteru i warunków pełnienia służby

poza granicami państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8433Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 473 ust.8)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i terminy wypłaty nagród i zapomóg, dokumenty stanowiące podstawę przyznania zapomogi

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8434Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 483 pkt 1)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

1) stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe, żołnierzy pełniących służbę w aktywnej rezerwie oraz żołnierzy OT pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, w kwotach dziennych - uwzględniając różne rodzaje służby wojskowej, a także stopień etatowy zajmowanego stanowiska służbowego lub posiadany stopień wojskowy

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8435Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 483 pkt 2)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

2) wysokość dodatków do uposażenia zasadniczego

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8436Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 490 pkt 1)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) terminy płatności uposażenia, dodatków do uposażenia i innych należności pieniężnych oraz tryb ich wypłacania

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8437Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 490 pkt 2)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb pokrywania przez Siły Zbrojne kosztów pogrzebu żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8438Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 504 pkt 1)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb powierzania żołnierzom mienia, o którym mowa w art. 501 ust. 1

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8439Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 504 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb łącznego powierzania żołnierzom mienia, o którym mowa w art. 502 ust. 1, rodzaje mienia, które może być łącznie powierzane żołnierzom, oraz tryb zawierania i rozwiązywania umowy o wspólnej odpowiedzialności majątkowej żołnierzy, oraz wzór tej umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8440Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 505 ust.3 pkt 1)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb stwierdzania szkody i ustalania jej wysokości

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane