Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonania obowiązkówarmatora i kapitana statku, podmiotu zarządzającego portem oraz użytkownika infrastruktury portowej, w zakresie sposobuzabezpieczenia śladów i dowodów dotyczących wypadku lub incydentu morskiego

Podstawa prawnaDz.U. 2019 r. poz. 1374Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
(art. 47 ust.5)
Organ zobligowanyMinister Infrastruktury i Rozwoju
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2012-10-28
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót