Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rośliny, produkty roślinne

lub przedmioty, dla których paszporty roślin nie mogą być wydawane przez podmioty upoważnione do ich wydawania na podstawie ust. 15

 

Podstawa prawnaDz.U. 2019 r. poz. 972Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
(art. 16 ust.15f)
Organ zobligowanyMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-01-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót