Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki, jakie powinny spełniać osoby posiadające zagraniczne dyplomy lub świadectwa wydane na podstawie

umów międzynarodowych, ubiegające się o stanowiska oficerskie lub nieoficerskie na statkach

o polskiej przynależności

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 1666Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
(art. 68 pkt 2.)
Organ zobligowanyMinister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2018-04-30
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót