Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8621Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96 ust.9 pkt 5)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

 5) sposób prowadzenia oraz wzory ewidencji zapotrzebowań, ewidencji recept farmaceutycznych i ewidencji zrealizowanych zapotrzebowań 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8622Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96 ust.9 pkt 4)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

 4) wzór zapotrzebowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8623Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96 ust.9 pkt 3)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

 3) sposób wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8624Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96 ust.9 pkt 2)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

 2) sposób sporządzania leku recepturowego i aptecznego

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8625Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96 ust.9 pkt 1)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób realizacji zapotrzebowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8626Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 28 ust.3)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb prowadzenia oraz udostępniania Rejestru, a także strukturę danych udostępnianych z Rejestru

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8627Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zf ust.4 pkt 5)
2016-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) wysokość opłat za ciągłe szkolenie

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8628Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zf ust.4 pkt 4)
2016-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) standardy ciągłego szkolenia

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8629Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zf ust.4 pkt 3)
2016-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób odbywania ciągłego szkolenia, w tym tryb dokumentowania jego przebiegu

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8630Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zf ust.4 pkt 2)
2016-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres oraz formy zdobywania wiedzy teoretycznej w ramach ciągłego szkolenia

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8631Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zf ust.4 pkt 1)
2016-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) ramowy program ciągłego szkolenia

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8632Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 13)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

13) wysokość opłaty, o której mowa w art. 30r, uwzględniając koszty przeprowadzenia PESDL oraz wydania dyplomu

potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8633Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 12)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

12) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PESDL oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie

korekty dyplomu

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8634Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 11)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

11) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu lub odpisu dyplomu PESDL oraz sposób uiszczania opłaty za

wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PESDL

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8635Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 10)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

10) wzór dyplomu, o którym mowa w art. 30z, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości dokumentu

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8636Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 9)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9) szczegółowy sposób i tryb składania PESDL oraz ustalania jego wyników

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8637Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 8)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8) szczegółowy tryb działania PKE, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków PKE

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8638Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 7)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 30t ust. 4

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8639Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 6)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) zakres informacji, o których mowa w art. 30j ust. 3, wprowadzanych do SMK przez kierownika specjalizacji

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8640Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 5)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) zakres danych zawartych w EKS

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone