Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Minister właściwy do spraw zdrowia określa corocznie, w drodze rozporządzenia, rodzaje świadczeń gwarantowanych,

uwzględniając zasady i sposób wydatkowania środków publicznych oraz konieczność zapewnienia dostępności

do tych świadczeń, biorąc pod uwagę listy oczekujących na udzielenie świadczenia, o których mowa w art. 20,

a także rodzaj tych świadczeń z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom,

kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku oraz mapy

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 146Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(art. 131d ust.2)
Organ zobligowanyMinister Zdrowia
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2019-01-01
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót