Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2

Podstawa prawnaDz.U. 2015 r. poz. 1433Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
(art. 5 ust.5 pkt 5)
Organ zobligowanyMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-05-01
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót