Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 8. wzór i sposób nadawania numerów ewidencyjnych ośrodka doskonalenia techniki jazdy i numerów w ewidencji instruktorów techniki jazdy

Podstawa prawnaDz.U. 2014 r. poz. 600Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(art. 120 ust.1 pkt 8)
Organ zobligowanyMinister Infrastruktury i Rozwoju
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2019-02-28
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót