Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8661Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 28a ust.8 pkt 1)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców, w tym tryb oceny wniosków o przyznanie stypendium naukowego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8662Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 28 ust.5 pkt 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe
lub naukowo-techniczne

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8663Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 28 ust.5 pkt 1)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8664Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3e pkt 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania środków
finansowych, zawierających informacje o realizacji zadań, wraz z rozliczeniem finansowym poniesionych
kosztów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8665Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3e pkt 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8666Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3e pkt 1c)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania przyznanych środków finansowych w ramach programu „Diamentowy Grant”, w tym tryb:
c) rozliczania przyznanych środków finansowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8667Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3e pkt 1b)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania przyznanych środków finansowych w ramach programu „Diamentowy Grant”, w tym tryb:
b) oceny realizacji finansowanych zadań

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8668Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3e pkt 1a)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania przyznanych środków finansowych w ramach programu „Diamentowy Grant”, w tym tryb:
a) oceny wniosków dotyczących zadań przewidzianych do finansowania

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8669Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3 pkt 6)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
6) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy oraz w raporcie rocznym
i raporcie końcowym z realizacji zadań objętych pomocą, o której mowa w pkt 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8670Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3 pkt 5)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
5) maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w pkt 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8671Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3 pkt 4)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
4) maksymalne wielkości pomocy, o której mowa w pkt 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8672Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3 pkt 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób kumulowania pomocy, o której mowa w pkt 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8673Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3 pkt 2b)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy, o której mowa w pkt 1, w tym:
b) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8674Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3 pkt 2a)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy, o której mowa w pkt 1, w tym:
a) przeznaczenie pomocy,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8675Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3 pkt 1)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) programy lub przedsięwzięcia, w ramach których będzie udzielana pomoc publiczna lub pomoc de minimis

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8676Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 25 ust.8 pkt 5)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy oraz w raporcie rocznym
i raporcie końcowym z realizacji zadań objętych pomocą

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8677Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 25 ust.8 pkt 4)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
4) maksymalną intensywność pomocy,

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8678Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 25 ust.8 pkt 3)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) maksymalne wielkości pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8679Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 25 ust.8 pkt 2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób kumulowania pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8680Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 25 ust.8 pkt 1b)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na cele określone w ust. 1 i 4a, w tym:
b) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone