Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb oddelegowania pracownika, funkcjonariusza lub żołnierza, a także miejsce oraz charakter i zakres

zadań służbowych wykonywanych przez oddelegowanego pracownika, funkcjonariusza lub żołnierza

Podstawa prawnaDz.U. 2021 r. poz. 2234Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
(art. 14 ust.3 pkt 1)
Organ zobligowanySzef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-07-02
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót