Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

Podstawa prawnaDz.U. 2019 r. poz. 1843Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(art. 10g pkt 1)
Organ zobligowanyPrezes Urzędu Zamówień Publicznych
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii Europejskiejdyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działajace w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r. str. 65, Dz. Urz. UE L z 30.01.2016 r. , str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015 r., str. 5 Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r. , str. 243 oraz Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015 r. , str. 7
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-07-28
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót