Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusOtwarte - zaległe
Szczegóły prac legislacyjnych
Organ zobligowanyTytuł projektuTrwają prace nad uchyleniem/zmianąStan prac legislacyjnychOdnośnik do stanu pracWykaz pracNumer pozycji w wykazie
Szef Służby Cywilnej NIE
Treść

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób noszenia odznaki

– mając na uwadze konieczność ujednolicenia składanych wniosków, wzornictwo stosowane w polskiej falerystyce oraz potrzebę zapewnienia jednolitego sposobu noszenia odznaki

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 409Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
(art. 23h pkt 2)
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2023-09-27
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót