Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, dane wymagane we
wnioskach o udzielenie pozwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz dokumenty załączane do tych wniosków, a także
szczegółowy sposób korzystania z uproszczenia, o którym mowa w ust. 2

Podstawa prawnaDz.U. 2015 r. poz. 858Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne
(art. 17a ust.5)
Organ zobligowanyMinister Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-08-20
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót