Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na cele określone
w ust. 1, w tym tryb:
c) rozliczania przyznanych środków finansowych

Podstawa prawnaDz.U. 2018 r. poz. 87Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(art. 23 ust.2 pkt 1c)
Organ zobligowanyMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-05-25
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót