Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2)   sprzęt wymagany do pobierania prób materiału siewnego,

 

Podstawa prawnaDz.U. 2012 r. poz. 1512Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie
(art. 83 ust.1 pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2020-01-01
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót