Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

7)   wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3,

 

Podstawa prawnaDz.U. 2012 r. poz. 1512Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie
(art. 83 ust.1 pkt 7)
Organ zobligowany
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2020-01-01
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót