Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) elementy, jakie powinno zawierać wezwanie do złożenia oświadczenia oraz oświadczenie, o których mowa

w § 1d, mając na względzie zapewnienie jednolitego i efektywnego działania wierzycieli

 

Podstawa prawnaDz.U. 2022 r. poz. 479Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(art. 6 §2 pkt 2)
Organ zobligowany
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-01-01
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót