Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania i rozliczania wsparcia osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej, w tym wysokość wsparcia

 

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 20Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
(art. 28zga ust.5)
Organ zobligowanyMinister Energii
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2019-06-29
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót