Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi,

w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu konkursowego

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 749Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
(art. 28b ust.5)
Organ zobligowanyMinister Rozwoju i Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-11-30
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót