Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi, w drodze

rozporządzenia, wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 749Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
(art. 34 ust.2)
Organ zobligowanyMinister Rozwoju i Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-11-30
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót