Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dokumentów i druków, o których mowa

w art. 4 pkt 5c lit. a i b

Podstawa prawnaDz.U. 2019 r. poz. 1843Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(art. 4aa)
Organ zobligowanyPrezes Urzędu Zamówień Publicznych
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie Rady Ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-07-28
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót