Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia:

3) może tworzyć, przekształcać i znosić ośrodki zamiejscowe wojskowych centrów rekrutacji lub Centralnego Woj-

skowego Centrum Rekrutacji oraz określać ich siedziby i terytorialny zasięg działania, uwzględniając koniecz-

ność zapewnienia sprawności funkcjonowania wojskowych centrów rekrutacji oraz Centralnego Wojskowego

Centrum Rekrutacji

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 248Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
(art. 35 ust.2 pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Obrony Narodowej
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniafakultatywne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2024-03-29
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót