Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) siedziby oraz właściwość miejscową delegatur urzędów żeglugi śródlądowej w sprawach z zakresu działania

dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 395Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej
(art. 8 ust.3 pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2018-10-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót