Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokość

Podstawa prawnaDz.U. 2021 r. poz. 165Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich
(art. 35 ust.12)
Organ zobligowanyMinister Inwestycji i Rozwoju
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2018-11-29
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót