Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory sprawozdań, o których mowa w art. 16 ust. 1

Podstawa prawnaDz.U. 2014 r. poz. 498Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych
(art. 21 pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Administracji i Cyfryzacji
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2014-07-18
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót