Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8801Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 239 ust.1 pkt 3)
2022-07-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów

publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) dokumenty wymagane do uzyskania ulg, o których mowa w art. 237 ust. 1

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8802Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 239 ust.1 pkt 4)
2022-07-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów

publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) wysokość opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej za wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla

cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca i dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” w przypadku

zawinionej ich utraty albo zawinionego ich zniszczenia

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8803Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1a)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

a) karty pobytu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8804Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1b)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

b) polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8805Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1c)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

c) polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8806Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1d)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

d) tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8807Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1e)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

e) dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8808Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1f)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

f) formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego

dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8809Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1g)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

g) zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego

dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8810Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1h)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

h) zaświadczenia o zwrocie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na

pobyt tolerowany”

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8811Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 1i)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

i) zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie karty lub dokumentów, o których mowa w lit. a–e;

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8812Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 2a)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór formularza wniosku o:

a) wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8813Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 2b)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór formularza wniosku o:

b) wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8814Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 2c)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór formularza wniosku o:

c) wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8815Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 2d)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór formularza wniosku o:

d) wydanie lub wymianę karty pobytu

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8816Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 2e)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór formularza wniosku o:

e) wydanie dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” lub o wymianę takiego dokumentu

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8817Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 3)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) liczbę fotografii dołączanych do wniosków, o których mowa w pkt 2, i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące

fotografii dołączanych do wniosków

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8818Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 4)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób i tryb unieważniania karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości

cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8819Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 5)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób pobierania odcisków linii papilarnych cudzoziemca w celu umieszczenia ich w karcie pobytu lub dokumencie

„zgoda na pobyt tolerowany”

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8820Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 6)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu lub dokumencie „zgoda na pobyt tolerowany” i przekazywania

ich do spersonalizowania karty pobytu lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane