Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

d) tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

 

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 519Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(art. 285 ust.1 pkt 1d)
Organ zobligowanyMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-05-02
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót