Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zadania, na które są przeznaczane środki Funduszu, oraz szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu

Podstawa prawnaDz.U. 2022 r. poz. 1327Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(art. 27ab ust.6)
Organ zobligowanyPrzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2018-10-28
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót