Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Rada Ministrów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, działających

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki,

określi, w drodze rozporządzenia, tryb i zasady postępowania w zakresie sporządzenia uzasadnienia i oceny konieczności

zastosowania offsetu w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa

Podstawa prawnaDz.U. 2022 r. poz. 1218Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa
(art. 7 ust.7)
Organ zobligowanyMinister Obrony Narodowej
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie Rady Ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2014-07-30
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót