Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, określi, w drodze rozporządzenia,

minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy na okres co najmniej 10 lat oraz szczegółowy sposób ustalania tego poziomu

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 266Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(art. 32 ust.3)
Organ zobligowany
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie Rady Ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2017-03-02
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót