Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8841Dz.U. 2023 poz. 755
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

(art. 9b ust.9 pkt 4)
2020-03-11

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

4) podmiot prowadzący turnus leczniczo-profilaktyczny

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8842Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 270 ust.2 pkt 4)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

4) okoliczności i sposób noszenia uzbrojenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8843Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 29 ust.17 pkt 4)
2020-02-07

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

4) kryteria oceny danych pod kątem przesłanek dalszego przetwarzania

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8844Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 55 ust.1 pkt 3)
2014-12-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3)    wzory umów, o których mowa w art. 52 ust. 5 i art. 54 ust. 1

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8845Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 26 ust.19 pkt 3)
2014-12-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3)    wzór arkusza opinii służbowej

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8846Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 137 ust.1 pkt 3)
2014-12-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3)    wysokość opłat z tytułu egzaminów wstępnych dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia do uczelni wojskowych i szkół podoficerskich oraz szczegółowy tryb ich pobierania

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8847Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 5a ust.7 pkt 3)
2014-12-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3)    tryb odwoływania się od orzeczeń psychologicznych

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8848Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 67 ust.7 pkt 3)
2020-10-11

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3)    rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu obowiązkowych badań przed wyjazdem i po zakończeniu służby poza granicami państwa

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8849Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 29 ust.17 pkt 3)
2020-02-07

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) zbiory danych, w których Żandarmeria Wojskowa przetwarza dane osobowe

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8850Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 429 pkt 3)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory odznak honorowych, odznak i znaków tytułów honorowych oraz honorowej broni białej

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8851Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 530 pkt 3)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory dokumentów sporządzanych w toku postępowania w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków oraz postępowania o przyznanie i wypłatę odszkodowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8852Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 29a ust.9 pkt 3)
2020-03-11

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór wniosku weterana poszkodowanego-żołnierza o skierowanie na turnus readaptacyjno-kondycyjny i wzór zgłoszenia pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego-żołnierza na turnus readaptacyjno-kondycyjny - wraz z miejscem na stanowisko podmiotu kierującego na turnus,

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8853Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 132o ust.10 pkt 3)
2017-01-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór umowy, o której mowa w ust. 3

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8854Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 323 ust.10 pkt 3)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór umowy, o której mowa w ust. 3

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8855Dz.U. 2022 poz. 1623
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 45a ust.2 pkt 3)
2016-10-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór decyzji o przydziale kwatery albo innego lokalu mieszkalnego

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8856Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 151 pkt 3)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) wymiar czasu, o który może zostać skrócony czas trwania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej dla osób będących absolwentami szkół ponadpodstawowych i ubiegających się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8857Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 136n pkt 3)
2021-12-21

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) wymagania zdrowotne i użytkowe psów i koni zapewniające przydatność do użycia w Siłach Zbrojnych

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8858Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 267 pkt 3)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) wymagania zdrowotne i użytkowe psów i koni zapewniające przydatność do użycia w Siłach Zbrojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8859Dz.U. 2024 poz. 416
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(art. 22j pkt 3)
2020-04-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) wykaz dodatkowych kwalifikacji mających zastosowanie w realizacji zadań Wojskowej Inspekcji Sanitarnej

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8860Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 202 ust.1 pkt 3)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) warunki i tryb zaliczania i przenoszenia żołnierzy zawodowych do innego korpusu osobowego lub grupy osobowej, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia, aby podstawowym kryterium zaliczenia lub przeniesienia żołnierza zawodowego do innego korpusu osobowego lub grupy osobowej było wykształcenie żołnierza, jego kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne, stan zdrowia, a także przydatność na nowym stanowisku służbowym

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane