Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8881Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 132n pkt 3)
2017-01-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób i tryb naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 132l ust. 1,

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8882Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 132c pkt 3)
2016-02-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób i tryb naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 132a ust. 1

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8883Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 3)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) skład, uprawnienia i obowiązki obsługi izby zatrzymań

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8884Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 379 pkt 3)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) rodzaje, zakres, przypadki, sposób i tryb dokonywania badań, o których mowa w art. 377, w celu zapewnienia prawidłowości ich przeprowadzania, sposób postępowania w przypadku odmowy poddania się badaniu przez żołnierza, procedurę składania i rozpatrywania zażaleń w tych sprawach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8885Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 659 ust.14 pkt 3)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) roczny wymiar czasu pracy jednego pracownika liczony dla maksymalnej wielkości produkcji, napraw lub usług przedsiębiorcy posiadającego etat jednostki zmilitaryzowanej i nieposiadającego etatu

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8886Dz.U. 2023 poz. 755
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

(art. 9b ust.9 pkt 3)
2020-03-11

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) ramowy program turnusu leczniczo-profilaktycznego

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8887Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 334 ust.4 pkt 3)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) przypadki, w których żołnierzom zawodowym przysługuje bezpłatne wyżywienie, oraz normy tego wyżywienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8888Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 137b ust.4 pkt 3)
2014-12-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) przypadki, w których żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką przysługuje bezpłatne wyżywienie, oraz normy tego wyżywienia

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8889Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 137a ust.4 pkt 3)
2014-12-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) przypadki, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych w czasie wykonywania zadań służbowych

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8890Dz.U. 2023 poz. 2098
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

(art. 4a ust.9 pkt 3)
2020-03-11

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) podmiot właściwy do przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8891Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 80 ust.4 pkt 3)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) elementy umowy, o której mowa w ust. 3

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8892Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 98z pkt 3)
2017-01-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) dokumenty składane wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 2,

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8893Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 98z pkt 2)
2017-01-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2)   wzór wniosku o powołanie do terytorialnej służby wojskowej,

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8894Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 67 ust.7 pkt 2)
2020-10-11

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zakres i tryb kontroli zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne, o których mowa w ust. 3

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8895Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 5a ust.7 pkt 2)
2014-12-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zakres badań psychologicznych, którym jest poddawana osoba, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8896Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 98s ust.16 pkt 2)
2017-01-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2)    wzór arkusza opinii służbowej

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8897Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 137a ust.4 pkt 2)
2014-12-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2)    warunki, okoliczności i sposób noszenia uzbrojenia

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8898Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 55 ust.1 pkt 2)
2014-12-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2)    tryb kierowania na studia lub naukę do szkoły wojskowej albo niewojskowej oraz na staż, kurs lub specjalizację w kraju lub za granicą i organy właściwe w tych sprawach

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8899Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 55 ust.1 pkt 2a)
2014-12-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2a) tryb odwołania ze studiów lub z nauki w szkole wojskowej albo niewojskowej oraz ze stażu, z kursu lub ze specjalizacji w kraju lub za granicą i organy właściwe w tych sprawach;

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8900Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 67 ust.7 pkt 2a)
2020-10-11

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2a) tryb kierowania żołnierzy zawodowych na badania, o których mowa w ust. 4a, oraz sposób pobierania, przechowywania i niszczenia materiału genetycznego

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone