Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

4) kategorie bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

 

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 320Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(art. 24mb ust.6 pkt 4)
Organ zobligowanyMinister Infrastruktury
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2022-09-09
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót