Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 125Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
(art. 5 ust.2)
Organ zobligowanySzef Kancelarii Prezesa RM
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie Rady Ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2020-03-29
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót